คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560”

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และ คุณจินตนา รัตนเมธานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เข้ารับเกียรติบัตรและโล่เกียรติคุณ จากผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

2007