เดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 8-12 พย. 2560

คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด พร้อมครอบครัว พาคณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 8-12 พย. 2560 #KOREA

1486