บริษัทฯ ยังมีกระบวนการขนส่งที่ทันสมัยและได้มาตาฐาน ติดตามได้ด้วยระบบ GPS ตลอด 24 ชม. และควบคุมความเร็วตามมาตรฐาน  “มั่นใจได้ว่าสินค้าจะส่งตรงถึงมือลูกค้าด้วยความปลอดภัย”

เพื่อยืนยันถึงการบริหารงานที่ได้มาตรฐาน บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบัน BVQI

โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายที่ว่า

“มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า บริการสุดความสามารถ

พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

ติดต่อเรา

บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

328 หมู่ 6 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทร 02-317-5470-3
Fax 02-317-5474

บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

328 หมู่ 6 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทร 02-317-5470-3
Fax 02-317-5474
E-Mail : Sales@bwi.co.th

บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

328 หมู่ 6 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทร 02-317-5470-3
Fax 02-317-5474
E-Mail : HR@bwi.co.th

บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

328 หมู่ 6 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทร 02-317-5470-3
Fax 02-317-5474
E-mail : Acc@bwi.co.th

กรอกรายละเอียด