บรรยากาศงานรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ๒๕๖๑

ผู้บริหารและพนักงานร่วม รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย (สงกราต์) ๒๕๖๑ จากคุณวิทูร – คุณจินตนา รัตนเมธานนท์ ณ บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

1441