บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

1044