พิธีมอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว

คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรม จำกัด ได้รับเกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้นกล้าแห่งความหวัง ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562

1074