พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจบางพลีน้อย

คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจบางพลีน้อย ในฐานะประธาน กต.ตร. สภ. บางพลีน้อย

1133