มอบของขวัญ, ทุนการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ กรรมการผู้จัดการ เดินทางไปมอบของขวัญจำนวน 600 ชิ้น และมอบทุนการศึกษารวม 30,000 บาท ให้กับเด็กนักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว โรงเรียนคลองนิยมยาตรา และ โรงเรียนคลองพระยานาคราช

1368