มอบทุนการศึกษาแก่ บุตร หลานของพนักงาน

คุณวิทูร รัตนเมธานนท์ ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่ บุตร หลานของพนักงานในบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

1018